Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Bbop bere zabezpečení a ochranu dat svých uživatelů velmi vážně. Vaše osobní údaje používáme pouze a jedině pro poskytování služeb těchto webových stránek a pro zlepšení vaší uživatelské zkušenosti. Vaše data nikdy neposkytneme třetí straně, pokud nám to přímo nenařídí z legálních důvodů soud. Zde bychom vás rádi informovali o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních informací, které dostáváme od uživatelů našich stránek.

Tato verze je platná od 25. 5. 2018.

Souhlas

Vytvořením účtu na serveru Bbop souhlasíte s následujícími Zásadami ochrany soukromí a Podmínkami použití. Bbop.eu provozuje společnost Bbop, s.r.o., registrovaná v Palackého 726/12, 11000 Praha 1, Česká republika.

Cookies

Stejně jako mnoho ostatních webů, využíváme pro sběr informací tzv. "cookies”. Ty používáme pouze pro naše vlastní analytické účely a přizpůsobování dalšího obsahu konkrétním uživatelským preferencím.

V nastavení vašeho prohlížeče je možné  zablokovat všechny soubory cookie, nebo nastavit informování v momentě kdy je soubor cookie odesílán.

Získané osobní údaje

V průběhu používání našeho webu vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, které lze použít k Vašemu  kontaktování nebo identifikaci Vaší osoby. Osobně identifikovatelné informace mohou mimo jiné zahrnovat vaše jméno ("Osobní údaje"), e-mailovou adresu a všechny další informace ve vašem profilu. Všechny tyto informace zadáváte dobrovolně. V některých případech také můžeme využít vaši IP adresu, a to v případě že není zadána žádná jiná konkrétní adresa. To je ale možné pouze s vaším souhlasem a na základě našeho předchozího dotazu.

Zasílaná sdělení

Tyto webové stránky a jejich provozovatelé používají veškeré poskytnuté informace za účelem poskytování dalších relevantních informací o nabízených produktech / službách, nebo při asistenci a zodpovězení jakýchkoliv dotazů nebo požadavků, které nám zašlete. Zahrnuje to také použití vašich údajů k přihlášení do odběru newsletterů v programu který tato stránka používá. To ale pouze v případě, že Vám vše bylo vysvětleno a bylo uděleno vaše výslovné povolení při zařazení do e-mailového procesu. Tato situace může také nastat pokud si spotřebitel zakoupili nebo se dotazoval na nákup produktu nebo služby, na kterou se vztahuje e-mailový bulletin. Vaše údaje nejsou v žádném případě předávány třetím osobám.

Bezpečnost

Bezpečnost vašich Osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše osobní údaje nikdy neposkytujeme žádným třetím stranám, pokud nám to přímo nenařídí soud. S vašimi daty neobchodujeme a nikdy nebudeme! Přesto je důležité mít na paměti, že žádná z metod přenosu informací v síti internet, či metod ukládání dat, nemusí být 100% bezpečná. Přestože využíváme komerčně přijatelných prostředků k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Externí odkazy

Ačkoli tato webová stránka zahrnuje pouze kvalitní, bezpečné a relevantní externí odkazy, doporučujeme přesto uživatelům, aby před kliknutím na externí webové odkazy uvedené na této webové stránce postupovali vždy obezřetně a s nejvyšší opatrností. Společnost Bbop nemůže zaručit ani ověřit obsah externě propojených webových stránek, maximálnímu vynaloženému úsilí navzdory. Uživatelé by proto měli mít na paměti, že kliknutí na externí odkazy provádějí na vlastní nebezpečí a tato webová stránka ani její vlastníci nenesou odpovědnost za jakékoli škody nebo důsledky vyplývající z návštěvy jakýchkoli externích odkazů.

Sociální média

Komunikace, zapojení a aktivity uskutečňované prostřednictvím externích platforem sociálních sítí, kterých se tato webová stránka a její vlastníci účastní, spadají pod podmínky a zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují ke každé konkrétní platformě užívaných sociálních médií. Uživatelům se doporučuje používat platformy sociálních médií s rozvahou a komunikovat s nimi obezřetně, s náležitou opatrností a ohledem k jejich soukromí a osobním údajům. Tato webová stránka ani její vlastníci nebudou žádat o osobní nebo citlivé informace prostřednictvím platforem sociálních médií a uživatele, kteří chtějí by vyjádřili zájem tímto způsobem komunikovat a sdílet v této formě citlivá data, bude navrhováno k takové komunikaci využít primárních komunikačních kanálů, jako například telefon nebo email.

Smazání informací

Vaše osobní údaje (všechny kromě Vaší e-mailové adresy) můžete z Vašeho účtu vymazat na stránce “upravit profil". Pokud byste chtěli Váš účet smazat úplně, kontaktujte nás prosím e-mailem na adresu help@bbop.eu.

Platnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné k 25.05.2018 a zůstávají v platnosti s výjimkou případných změn dílčích ustanovení v budoucnosti, které budou platné okamžitě po jejich zveřejnění na této stránce. Vyhrazujeme si právo kdykoli aktualizovat nebo měnit naše Zásady ochrany osobních údajů a našim uživatelům je doporučujeme pravidelně sledovat aktualizace.

Vaše následné používání Služby po zveřejnění změn v Zásadách ochrany osobních údajů na této stránce bude automaticky znamenat Váš souhlas se změnami a dodržováním změněných zásad ochrany osobních údajů. Pokud dojde k zásadním změnám v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, budeme Vás upozorňovat buď na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, nebo formou upozornění na prominetním místě na našich webových stránkách.

V případě, že máte jakékoliv dotazy týkajících se ochrany uživatelských dat poskytovaných serveru Bbop.eu, prosím kontaktujte nás na emailu: help@bbop.eu.

V případě potřeby můžete také využít služeb našeho pověřence pro ochranu osobních údajů Karoliny Hojnowské, kterou můžete kontaktovat na emailu karolina@bbop.eu.

V případě, že máte pocit, že jsme na vaši žádost neodpověděli uspokojivým způsobem, můžete podat stížnost místnímu dozorčímu úřadu.